esmaspäev, 14. jaanuar 2019

Kasutan oma täit potentsiaali

Ma olen võimekam kui iial oleksin osanud arvata. Miks mitte seda sisemist tahtejõudu ja sooritusvajadust rakendada? Teen ära! Motiveerin end ja saan hoo sisse. Tean kui raske on +10kg ja lisaks nii 5kg seljakotiga metsas 101 km läbida. Samas mäletan seda lennukat tunnet kui neid raskusi kehal ei olnud. Kaotan raskust ja võidan iseend veel rohkem. 
Ma tean, et kirun end esimesel kuu põrgusse ja mõtlen, et miks ma oma elu keeruliseks elan, kuid edasine on vaid pea üles ja tähtede poole! Toitumiskava aitab enesedistsipliini taastada ja puhkuse ajal on mõistlik kondikava järgnevateks perioodideks ehitada. Karbid, kellaajaline toitumine, söögi nautimine- siit ma tulen!
"Eneseteostus (ladinakeelsest väljendist sui actus) on oma annete ja võimaluste realiseerimine või täitmine, määratledes seda kui liikumapanevat jõudu, mis on olemas kõigis.
Eneseteostus on Abraham Maslow'inimvajaduste hierarhia püramiidi kõrgeim aste pärast füsioloogilisi vajadusi, turvalisusvajadust, armastus- ja kuuluvusvajadust, tunnustusvajadust. Artiklis "Self-Actualizing and Beyond" (kogumikteoses "The Farther Reaches of Human Nature") kirjeldab Maslow eneseteostusele viivat käitumist järgmiste tunnuste kaudu:
  1. täie tähelepanuga kogemine;
  2. kasvule suunatud valikute tegemine (vastandina regressioonile suunatud valikutele);
  3. hinnangute langetamine endast lähtuvalt (vastandina õpitud hinnangute kordamisele);
  4. kahtluse korral aus olemine, mis omakorda eeldab vastutuse võtmist;
  5. julgus teistest erineda, olla mittekonformistlik või ebapopulaarne;
  6. osalemine esmajärgulisusele suunatud protsessis;
  7. kaasnevad tippkogemused;
  8. patoloogilistest kaitsemehhanismidest loobumine.
Abraham Maslow on välja toonud, et baasinimvajadused peavad olema saavutatud (toit, kodu, soojus, turvalisus, kuuluvustunne) enne, kui inimene saab jõuda eneseteostuseni – vajaduseni tunda end täielikult elus ja leida elu mõte. Maslow' arvates on aga sellise eneseteostuse saavutamine tänapäevases igapäevaelus väga haruldane. Uuringud näitavad, et kui inimesed elavad elu, mis ei sobi kokku nende sügavaima olemuse ja võimetega, siis on neil vähem tõenäoline saavutada õnnetunnet kui neil, kelle puhul nende eesmärgid lähevad nende eluga kokku. Näiteks keegi, kellel on loomuomane potentsiaal saada heaks kunstnikuks või õpetajaks, ei pruugi kunagi seda potentsiaali realiseerida, kui kogu nende tähelepanu on suunatud põhivajaduste täitmisele. VIIDE"

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar